سنگنوردی4

  حمایت

  

عملی را که شخصی با استفاده از طناب و به منظور ایجاد بیشترین ضریب اطمینان برای فرد صعود کننده یا فرود رونده انجام می دهد، حمایت نامیده می شود.
انواع حمایت

حمایت ایستا (static)
این حمایت بر روی عوارض طبیعی موجود، بر روی سنگ یا ابزار انجام می پذیرد. نیروی حاصل از کشش طناب مستقیماً به کارگاه منتقل می شود. از این نوع حمایت برای صعود نفر دوم استفاده می شود.

حمایت پویا (Dynamic)
با استفاده از ابزارهای مخصوص حمایت و بر روی بدن حمایت چی صورت می گیرد. این روش برای حمایت بر طناب توصیه می شود( زیرا بدن حمایت چی بخش عمده ای از ضربه حاصل از سقوط احتمالی سرطناب را جذب می کند)  گزاره ها و فرامین قراردادی سنگنوری

هنگام صعود و حمایت به مجموعه ای از اصطلاحات قراردادی نیازمندیم، تا با آنها کوتاهترین زمان و دقیق ترین وجه ممکن ارتباط برقرار کنیم زیرا ممکن است در مسیر صعود و یا فرود، نفرت همدیگر را نبینند . پس در این صورت استفاده از این اصطلاحات، صعود و فرود را تنظیم و راحت می نماید. علائم قراردادری می تواند برای هر گروهی به دلخواه فرق کند. اما تعدادی از آن ها به مرور صورت استاندارد درآمده است که در ذیل این علائم را به اختصار شرح می دهیم.
نکته مهم : کلیه این کلمات (فرامین) باید با صدایی بیان شود که اولاً قابل فهم و ثانیاً برای نفر مورد نظر قابل شنیدن باشد.    حمایت آماده

این گزاره را حمایت چی می گوید بعد از گفتن آن صعود کننده می تواند صعود را آغاز کند.    جمع کن

منظور از این اصطلاح ، جمع کردن طناب است تا نفر بعد بتواند صعود را آغاز کند    حمایت

منظور این است که صعود می کنم این واژه هشداری به حمایت چی به منظور مراقب بودن در حمایت نفر صعود کننده است.    صعود کن

این واژه را نیز حمایت چی به زبان می آورد. منظور این است که مراقب هستم می توانید شروع به صعود کنید.    صعود می کنم

صعود کننده با این کلمه می آید آماده صعود هستم و حمایت چی باید طناب را جمع کند. سنگ، سنگ ...!
منظور این اصطلاح ریزش سنگ از بالا است با گفتن آن می توان نفرت پائین تر را آگاه ساخت، این کلمه از اصطلاحات عمومی کوهنوردی است.    حمایت آزاد

منظور این است که صعود کننده یا فرودرونده به جای امنی رسیده است و اکنون حمایت چی می تواند به کار حمایت خاتمه دهد.    فیکس FIX

نفر صعود کننده با این واژه می فهماند که حمایت چی در وضعیت دشوار یا خطرناکی قرار دارم. پس طناب را محکم کن. در این صورت حمایت چی مانع آونگ(پاندول) شدن و یا سقوط صعود کننده می شود صعود کننده بعد از محکم شدن طناب می تواند دست ها را از گیره رها کند و کمی استراحت نماید.    شل کن

با این واژه صعود کننده به حمایت چی می فهماند «کمی طناب بده» .
بسیار مهم : قبل از برقراری و ایجاد خود حمایت . از حمایت قبلی خارج نشوید. به یاد داشته باشید در سنگنوردی . اولین اشتباه ممکن است آخرین اشتباه زندگی تان باشد!    فرود To Abseil. To Rappet

بازگشت از با لای سنگ به سمت پایین با طناب با استفاده یا استفاده از ابزار را فرود می گویند . فرود دارای انواع مختلفی است که به معرفی چند نوع از معروفترین آنها می پردازیم.

فرود طبیعی
در این فرود بدن باید فاصله مناسبی با سنگ داشته باشد تا بتوان دید مناسبی برای انتخاب گیره ها داشت. بعد از استقرا کامل روی گیره ها، بدن به حالت نشسته یا ایستاده که بستگی به شرایط شیب و سختی مسیر دارد. و همزمان با آن دست ها به حالت کشیده در می آید در این زمان دو حالت ممکن است پیش آید. ابتدا دست گیره های پائین تری را انتخاب می کنیم و بعد پا را روی گیره هایی پایینی قرار می دهیم تا به انتها . یا این که پا را روی گیره های پایین قرار می دهیم و بعد برای دست ها گیره های پائین تر مناسب انتخاب می کنیم.
فرود مصنوعی

در این فرود، دیگر از گیره ها استفاده نمی کنیم بلکه از ابزارهای مخصوص فرود مانند هشت فرود کمک می گیریم. در این روش تمام وزن ما بر روی طناب و ابزارهای فرود است . این فرود در عین سادگی (و گاهی اوقات مفرح بودن) می تواند بسیار خطرناک باشد، فرود با ابزار دارای انواع مختلفی است که در ذیل چند نوع پایه آن اشاره می شود.
فرود با کارابین و صندلی
در این روش سنگنورد در حقیقت بر روی طناب سور است و بخاطرهمین امر می تواند از سطوح مشکلی مانند شیب های منفی و کلاهک ها راحت تر فرود بیاید. اساس کار این روش بر مبنای افزایش سطح اصطکاک بین کارابین وصندلی است. مربی گرامی : در آموزش این فرود، ترتیبی دهید تا کارآموز دیگریف فرود رونده را از بالا با طناب ، حمایت نماید.    فرود با کارابین و صندلی قدم به قدم

  

1 – صندلی سنگنوردی را می پوشیم و کاربینی پیچ دار را به آن متصل می کنیم ( مکان اتصال بنا به نوع صندلی فرق دارد ولی رد کردن کارابین از هر دو حلقه صندلی توصیه می شود)
2 – طناب را در یکی از دو طرف بدن قرار می دهیم ( در طرف مخالف دست ترمز گیرنده)
3 – طناب را بلند کرده به طور ساده در داخل کارابین قرار می دهیم و سپس آن را روی شانه می اندازیم.
4 – امتداد طناب را از پشت گرفته و با دست ترمز می گیریم (شصت به طرف پایین)
5 – در فضا قرار می گیریم و خلاصی طناب را از بین می بریم
6 – بدن کمی به سمت دست ترمز کننده متمایل می شود.
7 – پای بالا در راستای سنگ و پای پایین زیر آن قرار می گیرد حالت پاها در این صورت به شکل حرف L (پاها را با اندازه عرض شانه باز می کنیم)
8 – برای قفل کردن دست ترمز را از آرنج خم و به سمت سینه می آوریم و طناب را محکم می گیریم.    • فرود با هشت فرود و صندلی

• همیشه هشت فرود را از سوراخ بزرگ آن به کاربین می اندازیم و به کنار صندلی آویزان می کنیم و هنگامی که می خواهیم فرود را آغاز کنیم:
• بدون درآوردن هشت فرود از کارابین ، ابتدا کارابین را به صندلی متصل می نماییم.
• بعد طناب را از حلقه بزرگ هشت فرود عبور می دهیم
• آن گاه هشت فرود را از حلقه کوچک به کارابین صندلی متصل می کنیم. در این روش هشت فرود هیچ گاه آزاد نمی ماند.

1- طناب را در یک طرف بدن قرار می دهیم (در طرف دست ترمز)
2 – طناب را از هشت فرود رد می کنیم
3- در فضا خلاصی طناب را می گیریم
   چند توصیه

• در فرود هشت بدن رو به سنگ بوده و پاها عمود بر سنگ می باشد و شصت دست ترمز رو به بالاست پاها به اندازه عرض شانه ها باز می شود.
• در هر دو نوع فرود دست تعادل روی طناب بالایی گرفته می شود.
تذکر مفید: حتماً با حمایت ومشخص کردن دست ترمز – هدایت و مشخص کردن پای باردار و زاویه بدن بر روی سنگ، حمایت در فرود یک عمل مهم است
مربی محترم : حمایت در فرود یک اصل مهم است و در دو تصویر این بخش، فقط به خاطر مشخص و واضح نمودن حالت فرود از ترسیم حمایت خودداری شده است.
کارآموز گاهی در حین فرود باید به دلایلی متوقف شود، برای این کار هشت فرود را می توان اصطلاحاً قفل نمود.
کارآموز : در حین فرود با هشت فرود باید با روش گره پروسیک از بالاتر خود را حمایت نماید.

روش های خود حمایت در فرود
روش پروسیک بالای هشت فرود
هشت فرود را به صندلی متصل می کنیم. بالای هشت فرود یک گره پروسیک می زنیم و طنابچه آن را با یک کارابین پیچ دار به صندلی متصل می کنیم.
فاصله گره تا هشت فرود باید به اندازه ای باشد که گره به داخل هشت نرود. معمولاً به اندازه یک دست نیمه باز.
تمرین : کارآموزان در این روز سنگ های بلند تا 25 متر و درجه سختی تا 9/5 را صعود می نمایند و انواع فرود را تجربه می کنند.
مربی گرامی : قبل از شروع به تمرین صعود، کلیه لوازم کارآموزان را از نظر تطابق با استانداردهای UIAA و CE ، سالم بودن و اندازه گره ها (به ویژه طنابچه های پروسیک) بازبینی نمایید.

/ 0 نظر / 14 بازدید