اطلاعيه

اطلاعيه جديد تيم دانشگاه :

اوايل مهر بود كه قرار شد جلسه اي برگزار كنيم تا هم بچه ها دور هم جمع شوند و هم براي ترم جديد برنامه ريزي كنيم و ببينيم كه با تغيير مدير جديد تربيت بدني اوضاع و احوال انجمن چه تغييري مي كند .

قرار شد روز يك شنبه ساعت 12 سالن 22بهمن در اتاق كوه جمع شويم . ار آقاي آذري فر كليد گرفتم و كمي اتاق رو جمع و جور كردم ، ساعت 12 بود كه مهندس مهاجرپور آمد . مشغول صحبت شديم و من از شماره جديد مجله كوه چند صفحه جالب را به مهندس نشان دادم . ساعت 20/12 دقيقه و بعد ساعت 30/12 دقيقه ، ولي هيچكدام از بچه ها نيامدند و جلسه را (اگر اسمش درست باشه !!) كنسل كرديم و مهندس گفت : "به كسي نگو كه جلسه داشتيم ، بگو آمده بوديم اتاق رو مرتب كنيم ."

مايوس و دلسرد ، تقريبا مثل هميشه ،از مهندس خداحافظي كردم ورفتم ،يكي دو بار كه بچه ها رو ديدم اشون گله كردم و آنها هم دلايلي مثل كلاس داشتم ، كار پيش آمد ، فراموش كردم و .... آوردند .

بعد از اتمام ماه رمضان اوضاع و احوال بچه ها مثل اينكه كمي فرق كرده بود ، بالاخره يكبار توي جلسه دور هم جمع شديم و مهندس از بچه ها گله كرد ، و در نهايت نتيجه جلسه اين شد كه براي رونق گرفتن !!!جلسات اطلاعيه اي بزنيم با اين تيتر كه " فرا خوان تست انتخابي صعود زمستاني تيم دانشگاه " و نتيجه اش اين شد كه در زير مي بينيد:

   

 DSC00221.JPG?uniq=yvvaxz

 DSC00224.JPG?uniq=yvvay5

 با صحبتهايي كه تو جلسه شد ،تو هفته بعدي فقط چندتاشون اومدند. دليل اون همه اطلاعيه و تبليغ چي بود خدا مي دونه !!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید