الموت

منطقه کوهستانی الموت –البرز غربی- در شمال قزوین قرار دارد و از شمال به دهستان های دو هزار و سه هزار تنکابن ، از شرق به طالقان ، از غرب به رودبار و از جنوب به طالقان و پـِشکل دره محدود می شود.

رشته کوه های البرز غربی در منطقه الموت دارای قلل معروف و مرتفعی است و سه محور عمده کوهنوردی در این مسیر به ترتیب عبارت اند از:

1- محور گرمارود - پیچ بن - سیالان با ارتفاع 4250 متر، دهستان سه هزار تنکابن .

2- محور اوان . خشچال با ارتفاع 4150 متر، دهستان دو هزار تنکابن .

3- محور هیر- ویار- گون کول ،اشکورکلاچای.

 

قله خشچال

این قله را می توان از مسیر راه قزوین- الموت- زواردشت نظاره کرد. " زوار دشت " در قسمت شمالی دریاچه اوان قرار دارد . قله خشچال دارای برجهای بلند صخره ای با دیواره های بزرگ شمالی برفچال ها و ارتفاع قابل ملاحظه اش بر فراز دره الموت بر روی خط الراس اصلی البرز غربی قرار دارد . قله از سمت شرق توسط کوه گی جکین به قله 4250 متری سیالان و از سمت غرب توسط گردنه های متعددی به سرخه کوه هیر و نهایتا به کوه درفک متصل می گردد . یال شمالی خشچال که بطور قابل ملاحظه ای از شمال قله افت می کند پس از پلهم دشت به قله بزابن و در انتها به قله 3620 متری سماموس و دره اشکورت می رسد .

 برای رسیدن به قله مرتفع خشچال ، از کنار دریاچه ، دو مسیر صعود وجود دارد: مسیر اول از طریق راهی است که از بالای دریاچه به طور مستقیم تا قله پیش می رود و مسیر دوم از درون دره زواردشت تا زیر قله ادامه می یابد. این مسیر به محلی به نام " چشمه گلپری" می رسد که علاوه برچشمه ، دارای پوشش انبوهی از بوته زارهای گلپر نیز هست.

/ 0 نظر / 34 بازدید